MATER TIROLENSIS - Mit meinen Freunden

Neue Südtiroler Tageszeitung


MATER TIROLENSIS - Vernissage

(Photos by Kunstforum and Jacopo Bernard)

MATER TIROLENSIS - Exhibition
La Usc di Ladins 27.10.2017
Te mostra Mater Tirolensis Claus Soraperra rejona de valores e partegnuda. La mostra resta fora enscin ai 4 de november.
En sabeda ai 21 de otober al Kunstforum Unterland de Egna, na galarìa d’èrt ativa con sie mostres a l’an e pont de referiment per duta la Val de l’Adesc, l’é stat la prejentazion de la neva mostra de Claus Soraperra.

Ponta via dal tritich de eles, la beza, la sposa e la veia, Soraperra l’à volù sobito sotrissèr l segnificat de sia operes e del percors artistich fat aposta per Egna. L’à dit che l’à lurà su la femena e sui cheres desche simboi de l’identità del Sudtirol. L titol l’é Mater Tirolensis, per latin e no per ladin, talian, todesch o ingleis; latin lengaz de la Gejia e donca de la religion, chela religion che l’é per Soraperra un di elements più emportanc de l’identità sudtiroleisa. L Sudtirol

  •  
 belimpont vedù no demò desche na realtà teritorièla, ma ence na tera rica di valores catolics. Segur mìngol desche chela ladina.

Tel prum chèder, chel de la beza, Soraperra l’à dit che con chela fegura l’à volù depenjer la neva generazions; tel secondo chèder l’é na femena-sposa simbol del prum passage de la femena envers l percors per doventèr mère e dapò femenes con na identità “più da grignèr”: na femena con la lenga de fora e che sà più lengac, n’outa n saer tipich del Sudtirol, ades simbol de na femena/persona globalisèda; na femena con la maia de la nazionèla talièna, na sportiva che cogn conviver con chest sentiment anter identità sudtiroleisa e identità nazionèla; na femena con n “cucù” al post del cef simbol de na ejagerazion e na perduda totala de identità per colpa de n turism de massa che à ciapà ite noscia vites e ne à fat desmentièr de tegnir sù noscia reijes.

Te la sala di cheres enveze l Sacrò Cher de Gejù, protetor del Sudtirol aldò de n pat consacrazion, anchecondì l doventa più n simbol universèl de vardian de zeche de emportant, ma no più tant leà a sie segnificat religious. “L cher che aon ti portachieves – disc Soraperra – l’é segur n simbol de amor, ma no l conscidraron mai descheche aessa fat noscia giaves”.

De più su La Usc di Ladins de vender ai 27 de otober.

 (vr)

La Usc di Ladins 20.10.2017
Con Mater Tirolensis l’artist contemporan da Grìes de Cianacei va inant te sia riflescion su l’identità. L’inaudazion de la mostra la é en sabeda ai 21 da les 20 a Egna.


L viac su l’identità che Claus Soraperra l’é dò a fèr con sia mostres l va inant. Dò “Identità” del 2015, “Ladinoentropia” del 2016 e “Liquids. Identità fluide nelle Alpi” de oril de chest an ades l’é vertech con “Mater Tirolensis”, na neva esposizion e riflescions enstoura su l’identità del Sudtirol.

L’artist enstouta l vegn fora con na riflescion emotiva su la trasformazions del popol tiroleis che l’à da semper na gran identità pojèda sul segnificat de la partegnuda storica. L’é na identità stolza e forta, durèda per se defener a livel nazionèl, ma che fosc anchecondì la vegn durèda per la formazion de na neva identità leèda più a na costion de marketing per se defener da la manaces de la globalisazion.

L vernissage l’é en sabeda chesta, ai 21 de otober da les 8 da sera al Kunstforum Unterland (Galaria de la Comunità comprenjoriala Oltradige Bassa Atesina, portici 26, Egna). La mostra resta fora enscin ai 4 de november con chisc oraries: da mèrtesc a sabeda da les 10 a les 12 e da les 16 a les 18.

De più su Mater Tirolensis su La Usc de vender ai 20 de otober.

 (vr)

LADINOENTROPIA Fassa Valley 2017
LADINOENTROPIA
Exhibition at the Museum Ladin de Fascia (LD) - Conference on Economy, Tourism and Minority Languages, Fassa Valley (Italy) 7th-9th June 2017


LADINOENTROPIA Badia (BZ) 2017

LADINOENTROPIA
Exhibition at the Istitut Culturel Ladin Micurà de Ru (BZ) for the VII Colloquium retoromanistich 2017.